„Praca z dzieckiem trudnym”

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Radomiu po prowadzonej przeze mnie konferencji z nauczycielami dotyczącej „Pracy z dzieckiem trudnym” przeprowadziłem ankietę ewaluacyjną.

Z satysfakcją prezentuję wyniki oraz najbardziej popularne komentarze pojawiające się w ankietach.

Szczególnie cenne komentarze:

-„Wiarygodność”,

-„Pasjonat”,

-„Osoba kompetentna”,

-„Trafia do człowieka”,

-„Nawiązanie dobrych relacji z grupą, poczucie humoru”,

-„Ogromne zaangażowanie przy przekazywaniu swojej wiedzy”,

-„Zrozumiały język”,

-„Otwartość, umiejętność przekazu informacji”,

-„Bezpośredni, kontaktowy, dobrze się go słuchało, można wyciągnąć wnioski”,

-„Doświadczenie życiowe, bezpośredniość”,

-„Przykuwa uwagę uczestników prelekcji”,

-„Praktyczne przykłady z życia”,

-„Skupienie, spokój”.

https://www.alpmim.pl/szkolenia/