Drama jako metoda

Drama jako metoda

„powiedz mi – zapomnę,
pokaż - zapamiętam,
zaangażuj mnie – nauczę się”

Drama - jedna z najbardziej efektywnych metod edukacyjno-profilaktycznych

Drama tworzy sytuacje edukacyjne, do których angażuje uczestników wykorzystując naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role.
Drama to najlepsza ze wszystkich znanych mi metod pracy z człowiekiem stosowana w celu wprowadzania zmian w nim samym, w grupie, w społeczności. Dzieje się to za sprawą możliwości wchodzenia w role i praktykowania, doświadczania, obserwowania siebie i innych podczas rozwiązywania problemów czy konfliktów. Mówiąc prościej – nasz mózg nie odróżnia fikcji od prawdy. Kiedy stwarzamy równoległy świat (problemy danej grupy przenosimy w inną przestrzeń) przywdziewając jakąś rolę, możemy doświadczać, a co za tym idzie zmieniać się, uczyć na doświadczeniu trudnym w bezpiecznej przestrzeni. Wielkim atutem takich działań jest poczucie sprawstwa, czyli przysłowiowa nagroda, do której wszyscy dążymy.
Zajęcia dramowe przyczyniają się do:
  • łatwiejszego przyswajania wiedzy,
  • rozwijania elastyczności,
  • kreatywności,
  • pewności siebie,
  • przedsiębiorczości,
  • aktywności społecznej.
W dramie poprzez wchodzenie w role możliwe jest analizowanie sytuacji z innego punktu widzenia, poznanie nowych perspektyw oraz możliwości zachowań, a następnie trenowanie ich. Uczestnictwo w dramie daje poczucie sprawstwa, które owocuje utrwalaniem się pozytywnych wzorców zachowań.

The gallery was not found!