Szkolenia dla nauczycieli i rodziców

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców

Organizujemy:

  • warsztaty dla nauczycieli,
  • spotkania tematyczne w ramach pedagogizacji rodziców ze szczególnym naciskiem na propagowanie wiedzy dotyczącej inteligencji emocjonalnej,
  • warsztaty dla ojców pod patronatem organizacji Tato.net,
  • szkolenia dla pracowników instytucji pracujących z dziećmi i rodzinami,
  • superwizje dla pracowników socjalnych.

Wykłady i prelekcje przygotowujemy zgodnie z sugestią i oczekiwaniami organizatora.

Są one prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów pracy z młodzieżą i rodzicami. Dzięki temu przekazywana wiedza ma bezpośrednie przełożenie na praktykę wychowawczą. Istnieje możliwość zamówienia ulotek dla rodziców ze skrótem problematyki omawianej na spotkaniu a także konkretnymi metodami i technikami pracy z dzieckiem.

OFERTA:

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Zapytaj o szczegóły

 

SZTUKA ROZMAWIANIA Z NASTOLATKIEM

Prelekcja / pogadanka przeznaczona na wywiadówkę z rodzicami.

Oparta o metody proponowane przez Szkołę dla Rodziców i Wychowawców z uwzględnieniem koncepcji Gordonowskiej. Jak mówić? Jak słuchać? Jak rozwiązywać konflikty? Co nastolatek słyszy gdy do niego mówię?

Zapytaj o szczegóły

 

MOJE DZIECKO W SIECI

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną na wywiadówkę z rodzicami.

W programie zarówno to, co rodzic powinien wiedzieć o teorii korzystania z komputera i internetu przez jego dziecko, jak i informacje praktyczne poparte wynikami przeprowadzonych badań.

Zapytaj o szczegóły

 

MOTYWOWANIE DZIECKA DO NAUKI

Prelekcja pokazująca siłę pozytywnych wzmocnień oraz rolę rodziców w procesie edukacyjnym dziecka.

Zawiera metody pozwalające na zwiększenie zaangażowania dziecka wswoją edukację.

Zapytaj o szczegóły

 

PRACA Z DZIECKIEM Z DYSLEKSJĄ

Opcja na wywiadówkę z rodzicami i na szkolenie rady pedagogicznej.

Podstawowe informacje, dostosowanie warunków nauki, metody pracy – podpowiedzi pod kątem nauczycieli i rodziców.

Zapytaj o szczegóły

 

JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM TRUDNYM

Prelekcja dla nauczycieli koncentrująca się na pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi, sprawiającymi trudności wychowawcze, agresywnymi, uzależnionymi.

Propozycje wychowawcze przedstawione podczas wykładu są uniwersalne i dotyczą również budowania konstruktywnych relacji ze wszystkimi podopiecznymi tak, by mieć wpływ na wzmacnianie ich potencjału. Wykład zawiera podpowiedzi metod przydatnych w codziennej pracy nauczyciela.

Zapytaj o szczegóły

 

JAK WYCHOWAĆ, BY NASZE DZIECKO SIE NIE UZALEŻNIŁO

Wykład dla rodziców.

Jego celem jest zwrócenie uwagi na pewne aspekty w wychowaniu dziecka, które mogą wzmocnić je tak, by nie miało potrzeby sięgać po wszelkiego rodzaju używki czy nadmiernie korzystać z mediów. Podpowiada także jak budować jego osobowość, aby umiało bronić się przed negatywną presją rówieśników.

Zapytaj o szczegóły