Profilaktyka agresji i przemocy

Profilaktyka agresji i przemocy

Nasze działania dotyczące profilaktyki agresji w placówkach oświatowych sprowadzają się do treningu umiejętności społecznych i zastępowania agresji oraz propagowania korzyści płynących z nieantagonizującego sposobu bycia.

Wykorzystując teatr i dramę, charyzmatycznie angażujemy się w działania przeciw przemocy w rodzinie.

OFERTA:

WYPRAWA PO SKARB

Spektakl profilaktyczny. Forma: teatrzyk kostiumowy.

Bajka porusza zagadnienie przyjaźni. Pokazuje zalety współpracy, ale również konsekwencje samotnych działań w trudnych sytuacjach. Zwraca uwagę na to, jak uważne jest słuchanie swojego rozmówcy. Podkreśla jak ważny jest szacunek w wzajemnych relacjach, uczciwość i siła słowa przepraszam.
Z pomocą naszej bajki proponujemy tygodniowy program działań poświęcony kształtowaniu i rozwijaniu wśród dzieci pozytywnych wzorców zachowań związanych z przyjaźnią.

Klikając ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY uzyskacie Państwo więcej szczegółów dotyczących bajki, ceny, ilości uczniów podczas jednej realizacji oraz "tygodniowego programu".

Zapytaj o szczegóły

CHCIAŁEM DOBRZE

Warsztat profilaktyczny.

Program porusza tematykę agresji i twórczego rozwiązywania konfliktów. Są to działania dramowe z wykorzystaniem „stymulatorów” mających na celu wprowadzenia uczestników w świat fikcji. Program przeznaczony dla: uczniów klas 4 – 7 szkoły podstawowej, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zapytaj o szczegóły

SPOTKANIE W REALU

Spektakl profilaktyczny. Forma: teatr lalki i aktora.

„Zwykłe” ubranka zamieniły się w bohaterów pełnych ludzkich cech i emocji. Dekoracja w surowym stylu dopełnia tę formę swoją plastyką. Dźwięk budujący napięcie. Taki obraz rozbudza wyobraźnię młodych widzów i zabiera ich w podróż do Ubrankowa, z którego wracają z brzmiącymi w ich głowach metaforami i puentą. Mocno wierzymy, że taki efekt przeżycia sztuki wnosi zmiany społeczne. The gallery was not found!

Zapytaj o szczegóły

Happening przeciwko przemocy



Organizujemy happeningi uliczne propagujące właściwe reakcje społeczne na przemoc wokół nas.