Wolontariat

Współpracuj z profesjonalistami

Wolontariat

W ramach wolontariatu długi projekt przeprowadziliśmy w Domu Dziecka w Bochni. Przez około rok spotykaliśmy się z grupką tamtejszych wychowanków, by pracować dramą, oglądać filmy i dyskutować. Uwieńczeniem naszej pracy były dwa dni animacji w Kopalni Soli w Bochni w kostiumach średniowiecznych górników. Dzieci tego dnia były wyjątkową atrakcją dla tamtejszych turystów, a wszystkie pochwały i przełamanie wstydu i strachu dało im poczucie sprawstwa i podbudowało poczucie wartości.

Przez kilka miesięcy z dramą pracowaliśmy z klasą VI Szkoły Podstawowej w Staniątkach.

Podobnie jak w Bochni, uwieńczeniem naszej pracy było stworzenie filmu. Uczniowie mieli możliwość doświadczyć warunków na planie filmowym i spotkać się z ludźmi, którzy zawodowo zajmują się filmem. Sama jego realizacja została sfinansowana z Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

Od czasu do czasu spotykamy się też w różnych placówkach: resocjalizacyjnych, opiekuńczo wychowawczych, klubach AA, świetlicach środowiskowych, placówka zajmujących się osobami bezdomnymi.

Zachęcamy Państwa do składania zapytań dotyczących potencjalnej nieodpłatnej współpracy.

Przede wszystkim chcielibyśmy pomagać uzależnionym, wykluczonym społecznie, porzuconym, doradzać rodzicom jak mogą zapobiegać uzależnieniom swoich dzieci.