Nasz zespół

Nasz zespół


Piotr Ślęzak

Realizator działań profilaktycznych i dramowych

Aktor Teatru Nauczania „Wybrzeżak” oraz uczestnik warsztatów teatralnych w Państwowym Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Jego największe dokonania artystyczne w tym czasie to rola w spektaklu „Agnes – to nie twoja wina”. Projekt ten był jednym z pierwszych przedsięwzięć teatralnych dotyczących przemocy w rodzinie a spektakl z warsztatami był szeroko prezentowany w Gdańsku (Teatr Wybrzeże, Teatr Miniatura), Krakowie (Uniwersytet Jagielloński) i Liverpool (Yellow House). Pełnił on rolę konsultanta do spraw subkultur młodzieżowych w ramach Centrum Interwencji Artystycznej na dworcu SKM w Gdyni. Uczestniczył w projekcie Uniwersytetu Gdańskiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Nowe Twarze Dramy" jako konsultant teatru ulicznego w ramach modułu praktyk Podyplomowego Studium Dramy Pedagogicznej, pełnił rolę mentora dla grupy młodych pedagogów palestyńskich ze Strefy Gazy. Jest autorem i performerem własnych przedstawień ulicznych oraz happeningu multimedialnego „Ulice Barcelony", który zaprezentował na międzynarodowej konferencji „Art For Social Change” zorganizowanej przez europejską fundację Kultury w Amsterdamie. Ukończył Studium Terapii przez Sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie. Uczestnik wielu kursów dramy stosowanej oraz Bibliodramy. Zdobywca Grand Prix w konkursie COOLtura Porozumienia w kategorii Sztuki Performatywne za spektakl "DZIECI KOWALSKICH" oraz nagrodę za reżyserię tegoż widowiska.
 

Monika Ślęzak

Pedagog i terapeuta

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na UJ oraz studiów podyplomowych z terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Otwarta i zaangażowana, z doświadczeniem w pracy z młodzieżą - m.in. w placówce resocjalizacyjnej i opiekuńczo - wychowawczej. Obecnie pedagog szkolny, co powoduje, iż zna realia funkcjonowania szkoły oraz problemy, z jakimi boryka się młodzież w okresie dorastania. Posiada certyfikat uprawniający do realizacji międzynarodowego programu profilaktycznego "Młodzież na Rozdrożu". Aktywnie współpracuje z rodzicami angażując się w realizację programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".
 

dr Adam Jagiełło Rusiłowski

Edukator i innowator społeczny

Udziela wsparcia merytorycznego przy naszych pomysłach i projektach. Po studiach magisterskich (anglistyka) oraz doktoranckich (psychologia - praca doktorska "Uczestnictwo młodzieży w dramie a ich poczucie sprawstwa") na Uniwersytecie Gdańskim, uczył się dramy na Uniwersytecie Northern Iowa, animacji społecznej na Uniwersytecie Columbia oraz przedsiębiorczości społecznej w INSEAD Business School. Liderował 3 organizacjom pozarządowym (m.in. Teatr Wybrzeżak, Odyseja Umysłu), był stypendystą Forda i Ashoki, ekspertem ds. zmiany społecznej przez sztukę Open Society Institute, Europejskiej Fundacji Kultury, Komisji Europejskiej oraz ONZ. Obecnie jest Pro-Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UG ds. studenckich i współpracy z zagranicą. Jako badacz interesuje się stosowaniem dramy i sztucznej inteligencji w rozwoju kompetencji kluczowych, (w tym interkulturowych i innowacyjności) w edukacji. Prowadził badania w 12 krajach europejskich, USA oraz Strefie Gazy.
 

Juranda Król

Aktor, mim, animator, lalkarz

Absolwentka Studium Aktorskiego Teatrów Lalkowych przy Teatrze im. Jana Dormana w Będzinie, Studium Aktora Mima przy Teatrze Pantomimy IOTA w Katowicach oraz Studium Aktorskiego przy Teatrze Żydowskim w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy warsztatowej z młodzieżą w ramach działalności fundacji „Ordo Cordis”.