Happening przeciwko przemocy w rodzinie

Dnia 02.06.2016 r. byliśmy współorganizatorami happeningu przeciwko przemocy w rodzinie. Happening odbył się w centrum Sosnowca. Organizatorem wydarzenia był Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.